قیمت دستگاه اکسیژن ساز ارزان بیمارستانی

آنها می توانند سبک زندگی فعال تری به جهت اشخاصی که نیاز به اکسیژن اضافی دارند آماده کنند. همین دستگاه ها نسبت به مخازن اکسیژن سنتی سبک خیس و اندک حجم ترند. بعدها این دستگاه کوچک خیس از جور اثبات است و به راحتی حرکت داده می شود. خلوص بالای اکسیژن خروجی، عدم نیاز به شارژ، راحتی در استفاده، جابجایی راحت، هزینه و صدای ذیل و همینطور راندمان عملکردی بالا از ویژگیهای حساس دستگاه های اکسیژن ساز است. با توجه به این که اکثر اکسیژن سازهای خانگی چرخ دارند جابجایی آنان از اتاقی به اتاق دیگر به راحتی قابلیت پذیر می باشد. در گذشته دستگاه های اکسیژن مخازن یا این که سیلندرهای حجیمی بودند که تحرک را محدود می کردند و حتی خطرناک بودند خوشبختانه تکنولوژی اکسیژن درمانی به سرعت ترقی کرد و کسانی که به اکسیژن اضافی نیاز دارند حالا می توانند از در بین مورد های مختلف دستگاه اکسیژن خانگی یا این که قابل حمل را گزینه به کار گیری قرار دهند. معمولا بها دستگاه اکسیژن ساز خانگی دربین 15 تا 80 میلیون تومان متغیر است. دستگاه اکسیژن ساز (Oxygen Concentrator) یکی از از تجهیزات طبابت میباشد که فعالیت آن امداد به تنفس بهتر، اهمیت میزان مرغوب بودن خیس و مداوم به اشخاصی است که مبتلا بیماری های تنفسی هستند. فیبروز سیستیک: این بیماری نادر و موروثی سلولهای تن که مسئول ساخت مخاط، عرق و آب گوارشی میباشند را ذیل اثر گذاری قرار میدهد. ۲- مخزن آب مرطوب کننده (لیوان) را از آب مقطر لبریز کنید. دکتر معالج پس از باز‌نگری دقیق شرایط مریض چنین دستگاهی را تجویز می کند. دستگاه اکسیژن ساز دستگاهی کلیدی گرید پزشکی هست که به جهت رساندن اکسیژن به بیماران مبتلا به اختلالات تنفسی به کار گیری می شود. بیماری انسداد ریوی مزمن یا این که COPD: افراد متعددی دچار شدهاند؛ البته یک دستگاه اکسیژن ساز می تواند درمانی موءثر برای آن باشد. به طور معمول معالجه این بیماری فشار پیوندی مثبت پیوسته یا CPAP، کمتر وزن و ورزس فیزیکی است. درست میباشد که این مخازن کارآمد هستند؛ البته به ادله این که تامینکنندگان مجبورند مرتبا به بیمار مراجعه کنند و مخزن اکسیژن آنان را دوباره لبریز کنند، کمبازده دستگاه اکسیژن ساز شیپور هستند. بیمارانی که غلظت اکسیژن خون آنان ذیل خیس از حد طبیعی هست ممکن است به جهت جبران اکسیژن گزینه نیاز تن از چنین دستگاهی به کار گیری کنند.