8 تا از بهترین موسسات ثبت شرکت [تهران و شهرهای بزرگ] – هنر فردی

٣ – در صورتی كه یكی از شركا به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه استدعا نموده و دادگاه اهمیت احراز موجه بودن دلایل مزبور حكم به انحلال شركت بدهد. ٤ – در شکل باطل یكی از شركا طبق اصلی ماده ١٣٧ ق.ت. ماده۱۴۷: هر سهیم با مسئولیت محدود حق چک در امور کمپانی را داشته و می تواند از روی دفاتر و اوراق شرکت به جهت اطلاع فرد خویش راجع به شرایط مالی کمپانی رخ خلاصه ترتیب دهد .هر قراردادی که در میان شرکاء برخلاف این ترتیب دیتا شود از سکو معتبر ساقط است. ماده۱۴۹ : در صورتی که یک یا یکسری نفر از شرکاء اهمیت مسئولیت محدود حق خویش را در سهم دار بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا به فرد ثالثی واگذار نمایند، فرد مزبور نیکی حق دخالت در اداره شرکت و خیر حق تفتیش در کارها شرکت را خواهد داشت. ماده۱۶۰ : درصورتیکه سهیم ضمانت کننده بیش از یک نفر باشد مسئولیت آن‌ها در در مقابل طلبکاران و رابطه ها آن‌ها اصلی یکدیگر تابع مقررات راجع به موسسات تضامنی است. ماده ۱۵۶: چنانچه شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود، دارائی شرکت در بین طلبکاران خویش شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء درآن حقی ندارند، سهم الشرکه شرکاء اهمیت مسئولیت محدود نیز جزو دارائی کمپانی نیز محسوب است. ماده۱۵۲ : هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک حساس مسئولیت محدود هنوز کل یا این که قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند هم اندازه آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی باقی مانده است مستقیما بر مقابل شریک اهمیت مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.اگرشرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیریت تصفیه خواهد داشت. ماده۱۴۸ : هیچ شریک دارای مسئولیت محدود نمیتواند فارغ از رضایت بقیه شرکاء شخص ثالثی را دارای انتقال کل یا این که بخشی از سهم الشرکه خویش به او درون ثبت شرکت علوی زنجان در شرکت کند. ماده۱۵۵ : هر کس به عنوان شریک حیاتی مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا هم اندازه سهم الشرکه خویش مسئول قروضی خواهد بود که شرکت تا قبل از این از ورود او داشته، خواه اسم کمپانی عوض شده یا این که نشده باشد. ماده۱۴۵ : سهیم اصلی مسئولیت محدود خیر به عنوان سهیم حق اداره نمودن کمپانی را دارااست نیکی اداره امو ر شرکت از وظایف او است. ماده۱۵۰ : در گزینه تعهداتی که کمپانی مختلط غیرسهامی ممکن هست قبل از تصویب شرکت کرده باشد، شریک کلیدی مسئولیت محدود در درمقابل اشخاص ثالث در حکم سهم دار ضمانت کننده خواهد بود، مگر اثبات کند که افراد مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشتهاند. برای افرادی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از ثبت شرکت یکتا ، شما احتمالا می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.