کاربردهای پرشر سوئیچ چیست؟

حرف نمائیم. اهمیت ما یار باشید تا به طور تام در گزینه این قطعه صحبت کرده و شما حساس کلیه چیز در گزینه همین قطعه پرشر سوئیچ مایعات آشنا نمائیم. همینطور درصورتیکه سیال کاری آب باشد، سوئیچ باید از کالا استیل ضد زنگ تعیین شود تا در برابر رطوبت تداوم آورد. البته چرا ما بایستی محدودۀ فشار کاری خود را بشناسیم؟ رنج کاری پرشرسوییچ های پیستونی-دیافراگمی از فشار خلا تا ۱۱ مگاپاسکال میباشد. بایستی قطعات قبل از شروع دوباره چرخه تماما باز‌نگری شوند و نقص احتمالی نیز برطرف شود تا بتوان دوباره سیستم را منش انداخت. پرشر سوئیچ یکی از این قطعات است که وجود آن به جهت صنایع گوناگون واجب و کلیدی است. یکی از اهمیت ترین و کاربردی ترین قطعات در پکیج، پرشر سوئیچ هوا است. مدار پرشر دکمه هوا پیروزی فرمان پر‌نور شدن رشته را صادر می‌کند و آن گاه از واضح شدن رشته موفقیت دوباره مدار را کنترل میکند. وظیفه پرشر سویچ به طور کلی در دست گرفتن کارایی فن می باشد. بطور کل پرشر سوئیچها، کلیدهایی میباشند که اصلی رسیدن فشار یک سیال به حدی معیّن منجر جدا یا این که وصل یک مدار الکتریکی میشوند. پرشر سوئیچ نوعی سوئیچ می باشد که در زمانی که فشار ورودی به مقدار انتخاب شده برسد، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و با ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع میکند. وضعیت کنتاکت های پرشر کلید در موقعی که آبی در سیستم نمی باشد و یا فشار آب کمتر از ۴/ ۰ توشه میباشد به موقعیت جدا (.N.O) می باشد ، مادامی که فشار به بیشتر از بار می رسد ، کنتاکت ها وصل شده و مدار برقرار می گردد . دارای جابجایی دیافراگم به شفت یا این که پیستون فشار وارد شده و آن ها هم جابجا می گردند. از طرفی جور دیگری از این دستگاه وجود دارااست که با تشخیص نیروی مکانیکی فشار سیستم را در اختیار گرفتن میکند. PS یک پرشر سوئیچ هیدروالکتریکی از نوع پیستونی بوده و زمانی که فشار به میزان انتخاب شده می رسد اتصال الکتریکی داخلی سوئیچ می‌نماید و در 4 رنج فشاری موجود است . به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کارگیری از قیمت پرشر سوئیچ ساگی نامی ، شما ممکن است می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.