پلنیوم باکس و فیلتر باکس – شرکت مهندسی تهویه اتاق تمیز مهر

وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حساس کاتالوگ پلنیوم باکس وب انواع پلنیوم باکس وب سایت خود باشید. برای کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور ساماندهی در مورد چگونگی به کارگیری از پلنیوم باکس شاهرخی ، شما احتمال داراست می توانید اهمیت ما در کاغذ وب دریچه پلنیوم باکس تماس بگیرید. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، دریچه شمسی می باشد که در طرحهای متعدد و متنوع از کالا آلومینیوم اصلی پوشش رنگ کوره ای ایجاد می شود.وظیفه روزنه خورشیدی توزیعِ متناسب هوا در محفظه می باشد. یک پراب قبل و بعد از فیلتر گذارده می شود همین پراب به یک گیج اختلاف فشار وصل می شود تا مقدار کثیفی فیلتر را بر حسب افت فشار نشان دهد. یک پراب قبل و آنگاه از فیلتر گذاشته می شود این پراب به یک گیج اختلاف فشار وصل می شود تا میزان کثیفی فیلتر را بر حسب افت فشار نشان دهد. یک پراب قبل و بعد از فیلتر گذاشته می شود این پراب به یک گیج اختلاف فشار وصل می شود تا مقدار کثیفی فیلتر را بر حسب افت فشار نشان دهد. به کار گیری از روزنه اسلوت بعنوان یک المان دکوراتیو در طراحیهای مدرن، بطور ویژه مورد اعتنا قرار گرفته است. محل نصب پلنیوم و فیلتر باکس در اتاق های تمیز بر حسب نوع کاربری، کلاس بندی فضا و کالا تولیدی می باشد. لازم به ذکر می باشد روزنه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاشتن می شوند از داخل به وسیله تعدادی بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده و دیگر نیازی به شکاف کاری بر روی کادر روزنه ها و خراب شدن نمای عمل نمی باشد . کاربرد کلیدی پلنیوم باکس پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از تمام نقاط دریچه ها چه خطی و چه اسلوت نام برد. پلنیوم باکس سبب پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از کل نقاط روزنه خطی و اسلوت می شود. در سال 1860 لرد لیستر اهمیت مواد ضدعفونی کننده مانند اسید کربنیک آلودگی های عفونی را در اتاق جراحی از فی مابین پیروزی تا از عفونی شدن جراحت های جراحی دوری به کار آید. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط دارای کجا و نحوه به کار گیری از کاتالوگ پلنیوم باکس دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.