مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

همچنین اساسی اعتنا به ضعف های موجود در طراحی و اجرای بنا ها و نیز تغییرات در آیین طومار ها و سختگیرانه خیس شدن آن و لزوم رعایت استانداردهای ساختمانی ، استفاده از میلگرد های FRP در مقاوم سازی ساختمان و ایمن نبودن سازه ها و نیز تقویت و بهسازی اعضای ضعیف و آسیب چشم گزینه ی زیاد مناسبی می باشند . اف آر پی یا همان کامپوزیت های پیشرفته از محصول فیبرهای پلیمری تقویت شده، حیاتی اعتنا به توسعه و گسترش ی ساخت و ساز در سراسر عالم به شدت دوستداشتنی شده و به وفور در فرمان مقاوم سازی بنا ها گزینه استفاده قرار می گیرند. اف آر پی مخفف Fiber – rein forced polymer به معنای فیبرهای پلیمری تقویت شده است. استفاده از ژاکت فلزی روشی مناسب برای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی بوده ضمن افزایش مقاومت و صورت پذیری اعضای همین جور بنا ها وزن قابل ملاحظه ای را نیز به ساختمان بیش تر نمی نماید. مدولالاستیسیته الیاف FRP اكثراًدر محدوده قابل قبولی قرار دارند. همین محدوده از بتن را می بایست قبل از کارگزاشتن FRP ترمیم کرد. جداشدگی موضعی هنگامی آغاز می شود که تنش های برشی میان سطحی و تنش های نرمال از مقاومت بتن بیشتر شود. کامپوزیت FRP می تواند ظرفیت باربری برشی و خمشی مورد نیاز یک دال بتنی را در هر دو حیطه ممان منفی و ممان مثبت ارتقاء دهد. سه گونه از پوشش FRP برای بازسازی، تعمیر، بهسازی، تقویت و مقاوم سازی بنا مورد به کارگیری قرار میگیرند. کامپوزیت FRP با چسب و رزین مستحکم بمنظور تقویت بنا به سطح بتن چسبانده میشوند. سطح های ناهموار بر روی بتن که اصلی پستی و بلندی است ابتدا می بایست حیاتی ملات ترمیمی ، تعمیر و آن گاه ساب زده شود . واجب بذکر است در صورت اکثر بودن ضخامت گزینه لحاظ برای لایه کامپوزیتی ، امکان تکرار دوباره ی این عملیات بر روی لایه نخستین اساسی لحاظ متخصص مربوطه وجود دارد. لایه های منسوج بایستی به وسیله ی کاتر، قیچی مهم دندانه های کوچک به میزان های مورد نظر بریده شود . به برهان افزایش ارتفاع عمر بنا و بهبود فنی آن امروزه در سراسر جهان از همین مصالح به جهت مقاوم سازی ساختمان های نو و حتی دیرین به کارگیری می شود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با قیمت مقاوم سازی اصلی frp وب تارنما خویش باشید.