معرفی بازی «مافیا»

پس از تعقیب پاوانی، لینکلن می تواند او را گیر بیاندازد ولی در همین لحظه پاوانی به او میگوید که پولهای سرقت شده از خزانه تقلبی بوده و مارکانو او را به کوبا نبی بود تا یک جعل کننده پول به نام آلوارز را به نیو بوردو بیاورد. بعد از این اتفاقات جان به لینکلن بیان می کند که یک عدد از عزیزان سال به اسم پاوانی سفرهای متفاوتی به کوبا داشته و احتمالا قصد داراست تا وسایل مربوط به کازینو را از کوبا وارد بازی مافیا سناریو تفنگدار آمریکا کند. کارآگاه از مهمترین نقش های شب مافیا به حساب میآید. وقتی که افراد حاضر در بازی عملکرد می کنند تا مافیا را شناسایی و از بازی حذف کنند، مافیا باید نقش خود را به کلی کدمان و یا مهم لاف افراد را از نظر خود منصرف کنند. سال با وجود این که از مواد مخدر متنفر می باشد و به ادله قوانین مافیا نمیتواند معاملات خرید و فروش مواد مخدر را انجام دهید، معامله را قبول میکند. در بازیهایی که آنلاین برگزار میشوند، به طور معمول راوی بازی سیستم هوش تصنعی میباشد و خودبهخود و برنامهریزی شده بازی را میچرخاند. تونی درازیو به طور معمول حساس برادر پهناور سال، یعنی لو مارکانو فعالیت میکند. جان به لینکلن خبر می‌دهد که آلوارز، جعل کننده پول کوبایی به شهر رسیده می باشد و چنانچه لینکلن عجله کند، میتواند قبل از اشخاص مارکانو او را بگیرد. همین نقش جزو گروه شهروندان هست و می تواند بر مبنا حدس و گمان یک نفر را از لالی در بیاورد و یا سیو کند. برای تماشا و خرید کردن گونه های بازی های رومیزی بزرگسالان بر بر روی کلمه ” بهترین بازی فکری بزرگسالان ” کلیک کنید. به طور خلاصه، چنانچه یک بازیکن از عبارت های “فلانی بی تردید مافیاست”، “یا فلانی ممکنه فلان باشه ولی مطمئن نیستم” به کار گیری نکند، امکان مافیا بودن آنها مضاعف است. او به آلوارز می گوید که چنانچه به او بگوید که قرار می باشد پولها در چه مکانی جعل شوند، لینکلن او را از دست مارکانو نجات میدهد. تصریح کرد: به تیتر کسی که ۹ دست بازیکن شوی مافیا بودم و ۱۵ دست نیز گردانندگی آن را بر عهده داشتم، قاطعانه میگویم تمام اتفاقاتی که میبینید تماما واقعی است؛ یعنی تمام عصبانیتها، خندیدنها، چالشها، صدا بالا بردنها، غمگین شدنها و تمامی چیز در همین بازی به طور کامل واقعی است و هیچ چیز از قبل چیده نشده است. شرط برد او باقیماندن فی مابین سه نفر آخر هست (با هر شخصیتی که در بازی باشد پیروز است). هکر در شب دوم بازی، یک لیست سه نفره به گاد میدهد. زمانی تنها سه نفر باقی ماند، یک مافیا و دو شهروند، باید از نحوه دست دادن استعمال نمود. میتوانید تا زمانه صحیح طاقت نمایید و چنانچه از هویت یک شخصیت مطمئن نیستید و قابلیت و امکان دارااست جزئی از تیم شهروندان باشد، شلیک نکنید و تا روزگار مناسب دست نگه دارید، در واقع شما تا هر یکسری بدور (راند) که بخواهید میتوانید اقدامی انجام ندهید. حتی چنانچه همین عمل را انجام دیتا اید، بایستی علیه یک نفر سخن نمایید و در عین درحال حاضر شخص دیگر را هم بعدا مجرم کنید و از دیگران بخواهید که در گزینه آن در روزهای آتی بحث کنند. در واقع نقشه سال همین بود که اصلی از دربین بردن سامی، ویتو و توماس برک، اشخاص جدیدی را به تیتر تحت دستان خودش در شهر قرار بده و حیاتی پول سرقت شده از بانک کازینو را بسازد. اصلی انجام این نقشه دیگر نیازی وجود ندارد تا سال زیر نظر کمیسیون مافیا عمل کند و میتواند آزادانه و فارغ از هیچ نظارتی هر کاری که دوست دارد، انجام دهد. او می تواند رمی را پیدا کند و آتش بزند. بعد از آن از به هوش آمدن لینکلن میبیند که تامی در اکنون ریختن بنزین بر روی او میباشد و میخواهد تا او را آتش بزند. دکتر معالج هنگام هر دوره از شب می تواند یکی از کسانی که فکر می نماید مافیا گزینه هدف قرار داده می باشد را نجات دهد. او در نهایت میتواند اولیویا را بکشد. پیش از مرگ، لینکلن آدرس برادر زاده رمی را از اولیویا میگیرد. تیم سانتانگلو به سراغ لینکلن میروند تا او را بکشند ولی لینکلن می تواند آن‌ها را از سر را بردارد و خود را به سانتانگلو برساند و او را بکشد. سال و سانتانگلو توافق می کنند تا او پول را دریافت کند ولی به اشخاص سانتانگلو اذن بدهد تا هر چقدر که عشق دارا‌هستند مبادرت به ساخت و عرضه هروئین در داخل شهر کنند. وقتی به سراغ او میرود، لینکلن میبیند که مجموعه مارکانو او را دست گیر کرده و حسابی کتک زدهاند البته نتوانستهاند از او امضا بگیرند. در غایت لینکلن می تواند قالبهای چاپ پول را هم به دست بیاورد. همین خصوصیت می تواند بوسیله گاد بازی حذف و اجرا نشود. کارکرد Ultimate Werewolf شبیه بازی Mafia است. در این زمانه میباشد که خبر زنده بودن لینکلن به سال میرسد. پس از این اتفاق، در آمریکا و اروپا همین بازی مورد دقت قرار گرفت.