قیمت دریچه سقفی چهارگوش – شهرآهن

از گونه های دریچه هوا ی مشبک می توان به انواعِ زاویه دار از قبیلِ”زاویه صفر” و “زاویه ی چهل و پنج درجه” که بصورتِ یکطرفه، دوطرفه، سه طرفه و چهارطرفه پرتاب باد می نمایند اشاره نمود. روزنه تهیه هوا ی مشبک از جنس آلومینیوم مهم پوشش رنگ کوره ای ساخته و عرضه می گردد. رنگی که به جهت پوشش این پره های استفاده می شود، الکترواستاتیک کوره است. پره های این دریچه از قابی که در آن قرار گرفته اند، قطع می شوند. لازم به توضیح میباشد از روزنه کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی بطور هم‌زمان می توان به کارگیری انواع روزنه سقفی گلخانه نمود. از قابلیت های روزنه سقفی در دست گرفتن هوادهی اهمیت دمپر، شتاب هوادهی تا 2000 فوت بر دقیقه می توان نام برد. این دریچه سقفی از یک صفحهی فلتِ آلومینیومی که لبه آن به شکل لبه دوسانتی به شکل نود جايگاه خم خورده و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته، که البتهاین دریچه چهارطرفه سقفی می تواند یا این که به شکل موازی حیاتی ابعادِ ورقه فلت یا به صورت لوزی در باطن آن قرارگیرد. روزنه هوای مشبک از یک کادر در حاشیه خود و شبکه های مربع رخ در داخلِ معبرِ خویش تشکیل یافته است. روزنه آمسترانگ تایل غالبا به جهت انتقال هوای رفت گزینه به کار گیری می باشند. روزنه هوا سقفی برای هوارسانی از سقف کاربرد دارد در اشکال ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی که ارتفاع سقف تا 5 متر می باشد مورد به کارگیری قرار می گیرد. اضطراری به ذکر میباشد دریچه تهیه و تنظیم هوا ی مشبک را هم می قدرت بصورت مستقل و نیز بصورت ترکیبی در سقف های کاذب و تایلی آیتم استعمال قرار داد. در این مکانها برای تغذیه هوای مطبوع در محیط، احتیاج به خروج هوا مهم بیشترین فشار می باشد که دریچه هوا ی مشبک به راحتی همین قابلیت و امکان را ساخت می نماید. پره های این جور روزنه ها به عامل این که مهم ساختار آیرودینامیکی خاصی هستند، صدای زیاد مقداری در حین عبور هوا از بر روی پره ها ایجاد می نمایند. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و طریق استفاده از دریچه سقفی تایلی دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.