فروش ۵۰۰ میلیون دلاری املاک مجازی – ایسنا

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: راهکارهای مختلفی برای اصلاح ساختار تعرفه ای مشاوران املاک وجود داراست که بایستی بهترین شیوه عمل و مکانیزم تعیین شود، اما حق کمیسیون املاک هفته پیشین اصلاح و کمتر یافت، اما تعیین حق کمیسیون اثبات برای انعقاد قرارداد مسکن بهترین منش فعالیت به جهت رئیس همین زمینه است. در ادامه عضو کمیسیون عمران مجلس هم مهم بیان ” حق الزحمه مشاوران املاک سوداگری را تقویت میکند”، گفت:اگر دولت تعرفه ثابت کمیسیون را گزینش نکند، ،مجلس به همین مسئله ورود پیدا میکند. وی دارای بیان اینکه به طراوت اعلام شده که مقدار ساختوساز در تهران به ۱۰ % سالهای اوج خود رسیده است و در میهن نیز میزان ساختوساز تحت است، عنوان میکند: این به خودی خود علامتی می باشد که نشان دهد بازدهیای که بخش مسکن دارد، برای سرمایهگذاران دیدنی نیست، بنابراین ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در همین خصوص سود سازنده ناچیز شود. وی اهمیت یاد‌آوری همین که در کشورهای پیشرفته کمیسیون مشاوران املاک یک % هست که از فروشنده دریافت می شود، اظهار کرد: ما این پیشنهاد را بارها مطرح کرده ایم که کمیسیون از فروشنده اخذ شود، چرا که خریدار تمام هست و نیست خویش را عده کرده حتی فرش و قابلمه خود را هم فروخته و نباید از او کمیسیون اخذ شود. پس از آنکه او را در تنگنا قرار میدادند به همین بهانه که اگر میخواهد پروندهای به جهت او در دیگر مراجع تشکیل نشود و مورد قضیه در اتحادیه حل شود، تعدادی میلیون تومان (از ۲ تا ۱۰میلیون تومان) می بایست پرداخت شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره احتمال کاهش بها مسکن پس از توافق وین میگوید: ما راضی به خسارت هیچکسی نیستیم، ولی در صورتی که حرکتی شکل گیرد، مثل قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعهای نیز در بهشتزهرا خوا‌هیم داشت. مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو اساسی خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن پس از توافق وین میگوید: ما بایستی بدانیم که حساس تلاش مسوولان، احتمال اینکه افزایش قیمتی در زمینه مسکن داشته باشیم، وجود ندارد. ضمن این که حق خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه هم مجانی اعلام شد. از بنده نیز موقعیت را جویا شد که همین فعالیت را املاک کادوس اندیشه کردم. حسن کحالزاده دارای اعلام همین خبر، اظهار کرد: براساس تکلیف وزارت رویه و شهرسازی و همینطور داده ها دریافتی از دستگاههای مختلف کشور، چند ملک که حالت بومی در انها تاکید شده است در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده وجهت تعیین تکلیف حالت سکونت همین املاک پیامکی اهمیت سرشماره V.MASKAN به مالکان این املاک ارسال شده است.