عمل ژنیکوماستی چیست؟

جراحی ژنیکوماستی یا این که درمان تجمع چربی در سینه آقایان کدام پزشک خوبتر است؟ در همین روش، هیچ برشی بر روی سینه تولید نمیشه و بهصورت به طور کامل غیرتهاجمی بهوسیله امواج صوتی و حرارتی، بافت چربی میشکنه و بهراحتی از بدن بیرون میشه. به این ترتیب به جهت برداشتن پوست اضافی، جراح برش کوچکی در تحت هر سینه ایجاد می کند و لیپوساکشن را انجام می دهد. در صورتی که از لیپوساکشن برای همین درمان استعمال شده باشد، احتمالاً حتمی می باشد برای یک مدت معلوم از پوشش تنگ مخصوص بر بر روی ناحیه زیر درمان به کار گیری شود. در صورتی که سینه آقایان بسیار پهناور نباشد و بتوان حیاتی یک جلسه از طرز ساکشن لیپولیزبه مراد نرم کردن بافت های سفت به کار گیری کرد، فوق تخصص جراحی پلاستیک بی هیچ تاملی از همین نحوه به کار گیری خواهد نمود و آن گاه اساسی ساکشن مبادرت به تخلیه سینه می نماید. درصورتیکه از بهترین ترفند های جراحی به روز دنیا امداد گرفته شود و جراح تجربه و مهارت به اندازه داشته باشد سینه سپس از جراحی شل و آویزان نخواهد بود و سفت مثل سینه های طبیعی خواهد شد. ولی در صورتی که همین موضوع در سنین بزرگسالی ایجاد شود، فقط از شیوه جراحی، رجوع به موقعیت طبیعی قابلیت پذیر است. واقعه افتادن همین موضوع در سنین تر پایین خیس بخت درمان را بالا می برد و در ۹۰ % مواقع سوای جراحی، سینه های آقایان به حالت طبیعی خویش بازمی گردد. همان طور که گفته شد در سنین پایین خیس همین عارضه تا حد متعددی به خودی خویش از بین بردن خواهد شد. البته در ژنیکوماستی عواملی که در بالا گفته شد دخیلند. اما افرادی که در ورزش دوپینگ می نمایند، هم همین عارضه بشدت در آن ها دیده می شود. این حالت یک ناهنجاری کروموزومی هست و افرادی که ذیل تأثیر این بیماری قرار میگیرند، یک کروموزوم ایکس مازاد دارند. پزشک کارشناس را از همه بیماری ها، آلرژی ها و داروهای مصرفی خویش باخبر سازید. محققان رابطه احتمالی در بین ژنیکوماستی و یک‌سری از داروهای غیرقانونی را سفارش دیتا اند. برقراری رابطه با خانواده و دوستان: ممکن میباشد فرد از گفتمان در آیتم ژنیکوماستی مهم نزدیکان و خانواده خویش شرم بکشد. حتی ممکن هست ترشحی شیر مثل در آن چشم شود. آن‌گاه از تخلیه بافت تحت سینه و کوچک کرد سایز آن برای پرهیز از افتادگی و شل شدن پوست کشیده شده، پوست بیشتر را حذف می کنند. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد عمل ژنیکوماستی در گرگان بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.