دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

آن گاه مایع از نحوه لوله هل داده میشود؛ زیرا لوله در چند نقطه توسط غلطک منقبض میشود. اصلی دقت به تنوع زیاد بالا در پمپ های تزریق، کارشناسان گروه صنعتی هفت از طرز روش های ارتباطی ذکر شده در تحت برگه فراهم ارائه مشاوره های حتمی قبل از خرید کردن دوزینگ پمپ می باشند. حتمی به ذکر هست که تمام محصولات همین گروه در پروسه طراحی، تولید و ساخت پایین حیث مهندسین و کارشناسان حرفه ای در همین حوزه شکل گرفته و طبق اساسی استانداردهای روز عالم انجام می شود. به طوریکه در ساختار آن‌ها مگنت قرار داشته که با عبور جریان برق اساسی میدان مغناطیسی شده و در غایت سبب ساز میشود تا شفت به سمت راست و چپ حرکت نموده و تزریق مواد انجام شود. باد فشرده شده در پمپ سبب ساز به حرکت شفت و انجام کار تزریق می گردد. روال عمل این پمپ ها به همین رخ می باشد که انرژی الکتریکی به جعبه دنده منتقل شده و در نهایت منجر به حرکت رفت و برگشتی شفت متصل به دیافراگم دوزینگ پمپ های دیافراگمی میشود. عملیات آب بندی هد پمپهای تزریق در هنگام حرکت رفت و برگشتی دیافراگم یا این که پیستون توسط شیرهای توپی و سیت صورت می گیرد. در اختیار گرفتن دبی در مترینگ پمپ ها Metering Pumps توسط تغییر ارتفاع کورس رفت و رجوع دیافراگم یا پیستون رخ می گیرد که می تواند بصورت دستی یا این که تماما اتوماتیک اصلی امر گرفتن از پراب ها یا این که سنسورها صورت گیرد. به طوریکه در پمپ های پیستونی میل لنگ، آب بند، شیر خروجی، شیر ورودی، پیستون و سیلندر وجود داشته و در مدل دیافراگمی، محفظه، دیافراگم، شیرهای ورودی و خروجی و میل لنگ و پلانجر کاربرد دارند. در هنگام مکش مسیر خروجی و در هنگام دهش، مسیر محل ورود پمپ دوزینگ پمپ دیجی کالا مسدود می شود. ولی واجب به ذکر است که پمپ های تزریق را می قدرت بر پایه فاکتورهای دیگر به اشکال دوزینگ پمپ دیافراگمی، پیستونی و پریستالیتیک نیز تقسیم بندی نمود که هر یک از حیث ساختار و ویژگی های آن‌ها کلیدی هم مختلف هستند. به عبارتی طور که از نام این تیم از پمپ های تزریق مشخص است، انرژی گزینه نیاز برای فعالیت آن‌ها به وسیله انرژی الکتریسیته تامین می شود. به عنوان مثال، برای بخش wet (بخش های در ارتباط کلیدی مواد شیمیایی) می قدرت از پروپیلین، پی وی سی و PVDF استفاده نمود.