توسط کربن فعال وجود ندارد

کربن فعال اصلی دو شرایط پودری (PAC) و گرانولی (GAC) وجود دارد. به وسیله کربن فعال وجود ندارد. به جهت تشکیل همین نوع، کربن فعال پودری را حیاتی یک لینک و پیوند دهنده به یکدیگر متصل کرده و در یک بسته استوانه ای قرار می دهند. بایستی به همین نکته هم اشاریه نماییم که کربن فعال در از بین بردن مواد شیمیایی نقشی ندارد و فقط در حذف بو ، رنگ ، مزه و طعم آب کاربرد دارد.با همین حال طرز های دوز و موردها استعمال برای هر یک از همین گونه های کربن فعال تماما متعدد است. پس از اکسیداسیون ، زغال فعال ( ذغال فعال ) را می قدرت به جهت انواع مختلفی از کاربردها ، اهمیت تعدادی خواص طبقه بندی شده مختلف ، پردازش کرد. همین فرمان باعث به اکسیداسیون بعضی از مناطق باطن ذغال سنگ نسبت به بخشها دیگر می شود ، به طوری که اهمیت ادامه احتراق ، یک حکاکی ترجیحی صورت می گیرد. وقتی که اکسید می شود ، زغال فعال ( ذغال فعال ) در معرض جذب ، پروسه اتصال سطحی برای مواد شیمیایی می باشدبه عبارتی چیزی که باعث می شود کربن فعال به جهت فیلتر کردن مواد زائد و مواد شیمیایی سمی از مایعات و گازها بسیار مناسب باشد. اولین قدم همین میباشد که بدانید ماده به فعالیت برده شده در محصولات نو و به روز سیاه، نوعی خاصی از زغال به اسم زغال فعال یا این که کربن اکتیو است. تحقیقاتی در زمینه بضاعت های اکتیو کربن برای ذخیره سازی گاز طبیعی انجام شده است. انواع دیگر شامل کربن آغشته شده است که شامل موادسازنده مختلفی مانند نقره و ید و کربن های پوشش داده شده اساسی پلیمر است. کربن فعال گرانولی یا این که دانهای عموما ذراتی اصلی رخ نامنظم هستند که ابعادی در حدود 0.2 تا 5 میلیمتر دارند. صورت و کالا فیلتر کربنی همانند فیلتر شنی میباشد. کمپانی فرایند انرژي فروشنده گونه های گوناگون کربن اکتیو جهت کارایی کربن فعال جاذب های گوناگون میباشد. میزان خاکستر در مواد متفاوت متعدد است، به تیتر مثال، کربن پوسته ی نارگیل اهمیت فلزات قلیایی خاکی بیشتری میباشد در حالی که کربنهای بر اساس زغال حیاتی فلزات سنگین بیشتری هستند.