انواع دریچه سقفی + قیمت و ویژگی آنها

به مراد دسترسی آسان جهت خدمت های دوره ای دستگاه ها روزنه هایی هم رنگ و هم تراز اصلی سقف کارگزاری می کنند. استعمال از پلنیوم باکس به خواسته ایجاد اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در طول ، امری حتمی وضروری است. کاربرد : به مراد تولید اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا ، امری حتمی و لازم است. و از قابلیت و امکان توزیع هوا از 4 طرف آن وجود دارد. محل نصب دریچه تهیه هوای رفت باید به جور ای باشد که در طول حدود یک تا دو متری از کف اتاق سرعت قابل قبولی از هوا ایجاد شود. انتخاب دسته قاب به محل نصب روزنه ها بستگی دارد. پلنیوم باکس ها تجهیزاتی میباشند که با به کارگیری از ضخامت های مختلف ورق گالوانیزه ایجاد می شود و پشت روزنه های خطی کارگزاری می گردند . پلنیوم باکس ها به طور معمول در ارتفاع بالا مهم ورودی های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی کارگزاشتن می شوند. همین دريچه سقفی جهت جهت دهی هوا از یک تا چهار سمت و در برخی جور ها اهمیت زاویه دهش هوا 180 رتبه (معمولی) ویا 90 سکو (کنجی) در سیستم هوای رفت آیتم استفاده قرار می گیرد. در صورتی که قرار باشد هوای مسیر در زاویه نود درجه تقسیم گردد،هوا بصورت قطری و همسان در دو وجه تقسیم می شود و چنانچه قرار باشد هوای روزنه هوا به دو طرفِ چپ و راست پرتاب شود، می توان هوای خروجی از دریچه هوای دوطرفه سقفی را به هرنسبتی که مایل هستیم به چپ یا راست سوق دهی نمود. کاربرد : عموما براي هوای رفت کولرهای آبی و ایرواشرها مورد به کارگیری قرار مي گيرد و در اکثر اوقات مورد ها یار دارای دمپرهای پشت دریچه ای موازی و پشت دریچه ای متقابل توصیه گذاری می شود.، برای ارتفاع بیشتر از 4 متر عملکرد ندارد. پلنیوم باکس ها به طور معمول در طول بالا اهمیت ورودی های گرد به فواصل حداکثر ۲/ ۱ متر پشت دریچه های خطی کارگزاری می شوند. همواره سفارش می شود پشت دریچه های هوای رجوع فیلتر کارگزاشتن شود تا در جمع نمودن گرد و غبار هوا یاری شایانی کند. در همین گونه دریچه چرخش هوا به صورت افقی و به یک الی چهار جهت گوناگون امکان پذیر است. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط حیاتی چه جایی و شیوه استعمال از دریچه سقفی ماشین دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.