الکترود جوشکاری استیل

در جوشکاری ورق استیل برای به دست آوردن جوش اهمیت میزان مرغوب بودن بهتر، رساندن حالت قطعه به حالتی که گرده جوش به صورت افقی قرار گیرد ارجح می باشد. بعد از سال ۱۹۹۲ الکترودهای سری EXXX-17 از روش تصحیح سری EXXX-16 و تعویض پاره ای از اکسید تیتانیم آن با سیلیس به وجود آمد. گاز حافظ آرگون به اضافه اکسیژن که اهمیت فیلرهای EXXXT-2 به کار می رود هم پاره ای منجر کاهش موادسازنده اکسید شونده می گردد. در این حالت نیز می بایست توجه نمود که موادسازنده اکسید شونده کاهش یافته و معمولا نیتروژن ارتقا می یابد. به طوری که جذب 0.1% نیتروژن حدود 8FN از فریت جوش کم می نماید. ارتقا نیتروژن در ورق استیل آستنیتی باعث اندک شدن درصد فریت جوش و ارتقا ترک های میکروسکوپی میگردد. 2-چقرمگی فلز جوش به برهان بزرگ شدن ترازو دانه ها ناشی از گرمای بالا و سرعت انجماد آهسته، قلیل فروش الکترود جوشکاری استیل می باشد. به تیتر نمونه همانطور که قبلاً اشاره شد استفاده از طریق GTAW در جوشکاری قطعات قطور خیس از 6 میلیمتر عملی بوده البته طبق معمول اقتصادی نمی باشد. در تعیین طرز جوشکاری علاوه بر مزایا و معایب ذکر شده در قسمت های قبل، ضخامت ورق استیل یکی از از پارامترهای اهمیت می باشد که علاوه بر جنبه عملی بایستی به جنبه اقتصادی آن نیز توجه شود. در جوشكاری ورق و لوله استیل، به خصوص وقتی كه دو ورق استیل شبیه هم نباشند، تعیین نوع الكترود، سیمجوش و فیلر مضاعف با است. در این روش پودر نگهدارنده در مغز فیلر مصرفی موجود بوده و مثل طریق میگ-مگ، دستگاه تغذیه کننده اصلی شتاب ثابت فیلر را وارد منطقه ذوب می نماید. فیلر فارغ از روکش اصلی شتاب اثبات از بین پودر وارد ناحیه جوش گردیده و در تحت پودر، قوس الکتریکی تشکیل و دو حاشیه آلیاژ را به نیز متصل می کند. الکترود روکش دار E309-15 (با روکش آهکی) جهت جوشکاری اشکال ورق استیل فریتی خوش تراش به کار میرود. تفاوت مشخصه جریان و وضعیت جوشکاری ورق استیل ناشی از تفاوت در ترکیب روکش الکترود می باشد که برای استفاده در جریان ها و حالات مختلف جوشکاری ورق استیل ساخت می گردند. این الکترود استیل به جهت جوشکاری فولادهای AISI:301,302,304,308 مطلوب تشخیص دیتا شده می باشد .