آشنایی با استریلیزاسیون ، تمیز کردن ، ضد عفونی در بیمارستانها – انجمن پرستاری ایران

استریل کردن مقدار میکروبها را کاهش میدهد. اما در استریل نمودن کل میکروارگانیسمها از جور بیماریزا و غیر بیماریزا از بین میروند. بر مطابق تعریفی که در نخست شد، استریلیزاسیون به مضمون‌ حذف تمامی میکروارگانسیم ها از پاراگراف اسپور، ویروس و حتی پریون ها می باشد که خود اساسی به کار گیری از نحوه فیزیکی و شیمیایی قابلیت و امکان پذیر است. حرارت خشک بوسیله دستگاه Oven یا فور تولید می شود که قابل تنظیم به جهت دما و روزگار است. قابل قبول ترین و پرمصرف ترین طریق به جهت استریل نمودن حرارت است. کلیدی فهمیدن تفاوت فی مابین تمیز کردن و ضد عفونی و استریل کردن، سبب می شود تا در تعیین خود آگاهانهتر کار کنیم. قرار گرفتن هر پد فی مابین 2 عدد برگه گریس پروف به مراد نچسبیدن پدهای گاز به یکدیگر موجب سهولت در استعمال می شود. هر یک از این نمونه های کثیف می توانند حامل گونه های باکتری، ویروس و قارچ های بیماری زا باشند. مواقعی نظیر ریختن نمونهی آلوده روی کابینت های آزمایشگاه یا زمین، شکستن شیشه آلات آزمایشگاهی کثیف به نمونه، وجود آئروسل حاوی ذرات کثیف در هوا می تواند تندرست محیط و کارشناسان آزمایشگاه را به خطر بیندازد. میکروب و ذرات آلوده درابزار آلات و اسباب و اثاث پزشکی، دارویی و مواد غذایی یافت می شودکه پاکسازی آن ها با عوارض استریل چشمی و الزامی است. اصول کارایی همین اتوکلاوها به این صورت هست که در آغاز آلاینده ها مانند خون ، ترشحات آسیب ، خط و غیره، بعد اساسی آب و املاح و مواد شوینده و در غایت باقی ما‌نده مواد از دستگاه مورد حیث برای استریل ، زدوده و پاکسازی می شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، می توان از مواد شیمیایی هم برای استریل کردن استفاده کرد. می شود. همین جور تزریق به جهت محلول های تزریقی ایزوتون به کارگیری می شود. پروسه فعالیت توسط پرستار اسکراب و دستیار جراح یا جراح و در اتاق های کار انجام گیرد. پلاستیک ضخیم (۴ میلیمتر یا بیشتر) صرفا می بایست در بخش ها کوچک به کارگیری شود. برای مثال اسپورها به ادله داشتن کورتکس (Cortex)، پروتئین های کوچک محلول، نمکدار بودن و انطباق گرمایی و از طرفی کم آب بودن نسبت به خیلی از عوامل استریل کننده مقاومت نشان میدهند. بنابر همین آشنایی انواع طرز های استریلیزاسیون در آزمایشگاه از مهم زیادی برخوردار است. ولی پروسه رسیدگی در این پروندهها به چه صورت هست و قانون چه مجازاتی را به جهت مقصران در لحاظ گرفته است؟ از آنجایی که اسپورها نسبت به حرارت مقاومند نیاز به دمایی فراتر از نقطه جوش آب دارا‌هستند که این دما را اتوکلاو برای آن ها مهیا می کند. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت کجا و نحوه استفاده از sterile 1.5 ml eppendorf tubes دارید، می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.