پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

به جهت از بین بردن این ایراد به این معنی که تولید مخلوط سوخت و هوای فشرده و پرهیز از گیرکردن پیستون درون سیلندر ، قطر پیستون را تا آنجا که به بدنه سیلندر گیر نکند پهناور صحیح می کنند و برای ایجاد مخلوط فشرده سوخت و هوا از حلقه های ظرافت در دیواره پیستون به کارگیری می کنند. همین سبب ساز افزایش واحد فشار (میزان نیروی ترازو گیری شده بر روی سطح مماس رینگ) اعمالی بر روی جداره سیلندر میشود. این پیستون ها عمدتا در اتومبیل های سواری و سبک استفاده می گردد . زمانی که همین خلل پیش میآید میتوان منبع ورود همین براده ها و قطعات را به باطن موتور پیدا کرد و آن گاه مارتل موتور را باز کرد و آن گاه آن را تمیز کرد تا بشود نقص‌ را حل کرد و موتور را تعمیر نمایید تا این رخداد دوباره مشکلی را ایجاد نکند. علت مرسوم بروز این خلل ، شکسته شدن بیرینگهای سوزنی needle bearings در نصیب سر تبارک یا این که ریز شاتون است ( اما در موتورهای کوچکی که از همین گونه بیرینگها استعمال می شود چون اکثر زمان ها موتورهای بجای بیرینگ سوزنی از بوش بیرینگ به کار گیری می نمایند یا این که یاتاقانهای بی آلایش plain bearing ) یا این که اینکه رینگ پیستونها شکسته شده و یا این که خار نگهدارنده گژن پین رها می شود و این خلل را ضایعات پیستون به‌وجود می آورد. برای برطرف نمودن این خلل می بایست نشتی را پیدا کرده و آن را اساسی کمک یک تعمیر فعالیت پیستون دوو سیلو تعمیر کرد. گیر نمودن ترموستات سیستم رادیاتور هم می تواند یک عدد دیگر از علت های ناچیز شدن آب در همین سیستم باشد. هر جور فرسودگی و نشتی در همین سیستم سبب ناچیز شدن آب آن می شود و همین وضعیت به رخ جوش وارد شدن ماشین خویش را نشان می دهد و مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت. همینطور در روز های گرم سال ممکن می باشد ماشین جوش بیاورد و سبب ایجاد رخنه و نشتی در رادیاتور شود و در نتیجه آب آن ناچیز شود. کم شدن آب رادیاتور چه ایراداتی را در پی دارد؟ در روز های گرم سال ممکن میباشد آب رادیاتور به عوارض متفاوتی کاهش یابد. در سیستم EGR با بازگرداندن گوشه ای از گازهای خروجی به مانیفولد هوا میزان انتشار گاز CO2 را کمتر می دهد. رادیاتور در واقع کلیدی ترین بخش این سیستم میباشد و در صورت خراب شدن و عملکرد اشتباه سبب ساز می شود که تمام سیستم خنک کاری مبتلا خلل شود. گهگاه تایم ها آب رادیاتور کم می شود و سیستم در گیر خلل می شود ولی قبل از این که بدانید علت قلیل شدن آب رادیاتور چیست خوب تر میباشد اهمیت اجزای گوناگون این سیستم آشنا شوید. قلیل شدن آب رادیاتور از مواقعی می باشد که می بایست به موقع به آن رسیدگی شود و در غیر همین شکل باعث ایجاد صدمات و خسارات زیادی می شود. ترموستات در مسیر برگشت آب از موتور به رادیاتور تعبیه شده و فعالیت آن ثابت نگه داشتن دمای موتور است. ترموستات از اجزای با سیستم خنک کننده میباشد و در مسیر رفت و برگشت آب قرار دارد. همین قطعه که عمل رفت و بازگشت را داخل سیلندر موتور انجام میدهد، منجر به حجمی مخلوط سوخت و هوا می‌گردد و این ترکیب را برای مراحل احتراق مهیا میسازد. کاهش تراز تماس در بین پیستون و جداره سیلندر تا دست کم ممکن: افزایش مرحله تماس به معنای ارتقاء اصطکاک بوده و آسیبهای جدی را به دنبال خواهد داشت؛ شایان ذکر میباشد که رینگها احتمال دارد آن گاه از مدتی ساییده شده و این امر هم می تواند منجر به ارتقا اصطکاک گردد. وارد شدن آب به باطن سیلندر خیر فقط سبب ساز معیوب شدن سیلندر می شود بلکه مقدار آب موجود در رادیاتور را هم کمتر می دهد. سیستم هوارسانی نهتنها سیلندرها را اساسی هوا پر میکند، بلکه گازهای خروجی را نیز بهطور دقیق و کنترلشده به بیرون میفرستد. کولر و بخاری اتومبیل هر دو مهم استفاده از سیستم رادیاتور کار می نمایند و داخل آنان هم مایع منتقل می شود و جریان دارد. آنان به خنک نمودن آب امداد می کنند. از دیگر اجزای همین سیستم واتر پمپ می باشد که وظیفه آن پمپاژ آب به مجاری طراف سیلندر هاست. علت اهمیت قلیل شدن آب رادیاتور وجود نشتی در اتصالات و لوله های این سیستم می باشد. این موتورها سنگین، کم سرعت، کلیدی یک یا چند سیلندر و از نوع دوزمانه یا این که چهارزمانه بودند. به این ترتیب که معمولا در موتورهای بنزینی از سه یا این که چهار و موتورهای دیزلی از شش یا هفت حلقه استفاده میشود. چون حلقه قطعهای اصطکاکی می باشد و همواره در مجاورت دما و فشار بالا قرار دارد هموارد احتمال خراب شدن دارد. تقریبا از آن بر روی که سازندگان این قطعه، به مقدار مضاعف قلیل به آن شکل بیضوی ارائه می کنند چرا که به دمای پیستون به هنگام حرکت خودرو به شدت بالا میرود و حتی ممکن میباشد به دماهایی چون ۲۲۰۰ سکو سانتیگراد هم برسد و این فرمان باعث انبساط پیستون اتومبیل می گردد و در همین شرایط است که پیستون شکل استوانهای به خویش میگیرد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت پیستون راست در فوتبال.