نقش بازی در رشد و آموزش کودکان از بهبود خلاقیت تا سلامت جسمانی و ..

سوالی که می اقتدار بر روی آن تاکید کرد گزینش کالاهایی میباشد که در خانواده مورد به کار گیری قرار می گیرد. در واقع ما به این عامل می گوییم ژن ها تنها بازیگران همین ماجرا نیستند زیرا که دست اندرکاران محیطی (” تربیت و پرورش”) هم در انتخاب سطح موفقیت تحصیلی نقش دارند. البته هریک فرزندشان را بیشتر از هر چیزی در همین دنیا دوست دارا‌هستند و اختلافات فی مابین آنان هیچ ارتباطی به ارتباط تک تک آن‌ها اساسی بچه ندارد. والدین هرگز نباید پشت یکدیگر اهمیت کودکشان حرف نمایند و نباید یکدیگر را تحقیر کنند، زیرا در صورت چنین اتفاقی طفل را با یک احساس منفی نسبت به خویش روبهرو میکنند. حساس اعتنا به این که رویش و تربیت فرزندان در آینده زندگی اجتماعی آن ها اثر گذاری بسزایی دارد، مهم نقش والدین در تدریس کودکان، اکثر از گذشته احساس می شود. احتمالا این‌که کودک گوشه ای بایستد و به بازی دیگران نگاه کند، به جهت والدین خوشایند نباشد، ولی بایستی بدانند همین یک سطح تماما طبیعی در پرورش کودک است. در همین جلسه پدر و مادر بایستی برای نوباوه پر‌نور نمایند که این آنان هستند که نمیتوانند حساس نیز زندگی کنند. وقتی مادر یا این که پدر راجع به مشکلاتش حیاتی بچهها درددل میکند به واقع فشار و استرس زیادی را به او تحمیل مینماید زیرا بچه ناخودآگاه میخواهد در نقش یک میانجی وارد عرصه شود که این حادثه به نفع هیچکس نخواهد بود. کودکان هرچقدر که بزرگتر می شوند اصلی رویدادهای مختلفی از پاراگراف فشار همسالان، مسائل عاطفی و دوستانه و حیاتی استرس درس و نمره مواجه هستند. در روایات دیگر هم به داشتن خلق مناسب کلیدی بچه و از گزاره همبازی شدن دارای او سفارش شده است. خانواده به تیتر او‌لین و کوچک ترین جامعه ای که بچه به آن وارد می شود و عضوی از آن می شود در صورت گیری شخصیت و پرورش فردی او تاثیر بسزایی دارد. آن ها یاد می گیرند که اساسی انسان های دیگر کنار بیایند و خواسته ها و مقصودهای خود را اساسی آن ها قسمت کنند. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای نقش فرش کودک وب سایت خود باشید.

مقالات جدید خواندنی  تقریباً 30 سال بعد ، سیندی کرافورد تبلیغ پپسی خود را بازسازی کرد