مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا 2022 + شرایط، هزینه ها و روش ها

بنابر توافق صورت گرفته در میان استان کبک و دولت کانادا، این استان اساسی سیستم چک کردن نیروی کار ماهر مهاجرتی یگانه به خویش است. این اشخاص می بایست دست کم ۲ سال سوابق مدیریت در به دست آوردن و عمل خود را داشته باشند و قصد سرمایه گذاری یا خرید بیزنس در یکی از از کسب و کارهای خدماتی و یا تولیدی را داشته باشند. ولی از حیاتی ترین شرایطی که تقریبا در همگی نحوه های مهاجرتی از حساس یکسانی برخوردار می باشند شرایطی مثل سن، گواهی تحصیلی، گواهی زبان انگلیسی یا فرانسوی، سوابق فعالیت و مقدار سرمایه می باشد. در همین برنامه، متقاضی بایستی در پرسشنامه ای که به تحلیل سن، توان زبانی، تجربه کاری و توصیه شغلی در کانادا و سایر عوامل می پردازد، دست‌کم امتیاز 67 را کسب نمایند. یا می توانند از روش برنامه نیروی متخصص کبک اقدام کنند که مختص کسانی هست که قصد سفر و فعالیت در استان کبک را دارند. اهمیت اینکه دولت کانادا برای اخذ روادید از سیستم امتیاز دهی به کار گیری می نماید و در همین سیستم مهارت در گویش انگلیسی و یا این که فرانسوی اساسی با ویژه ای است ولی در برخی مورد ها افراد می توانند فارغ از داشتن گواهی لهجه برای ویزای کانادا در خواست دهند. یکی از از طرز های داشتن جاب آفر از سوی کارفرمایی در کانادا می باشد که از همین طرز اشخاص می توانند التماس ویزای کاری داشته باشند. به طور مثال می توانند از طرز برنامه نیروی کارشناس فدرال مبادرت کنند که مختص کسانی است که مهم سوابق فعالیت در راستا های خاصی هستند و قصد اقامت در هر یک از استان ها و بخشها کانادا به غیر از کبک را دارند. که هر استان کانادا برنامه اسکیل ورکر یگانه خود را دارااست و امتیازبندی هر استان اهمیت استان دیگر گوناگون می باشد. همانطور که از نام همین طرح مشخص است، اسکیل ورکر فدرال یکی از از شیوه های هجرت به مرز و بوم کاناداست که به جهت آنالیز متقاضیانی که قصد انجام عمل کل وقت و تخصصی در بازار کار کانادا را داشته و به جهت اقامت مستمر به این مرز و بوم می مهاجرت به کانادا در اصفهان آیند را دارد. یک عدد از همین آکادمی های فوتبال، آکادمی فوتبال اجو کیک هست که آژانس مهاجرتی الست گروپ به تیتر نماینده ی قانونی و انحصاری همین گروه شناخته می شود. اما هزینه های آزمون زبان، تحلیل گواهی تحصیلی و ترجمه مدارک نیز وجود دارد که به جهت هر فرد ممکن میباشد متغیر باشد.