دانستني هاي جالب در مورد كفش

4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا باز خواهد كرد يك خطا محض است. 18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنان شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. از پوشيدن كفشهاي تنگ انقطاع خودداري فرماييد زيرا زماني كه ” پا ” ذیل فشار بوده و غمگین باشد سيستم عصبي مختل شده و اقتدار تفكر و تصميم گيري در حد بسيار پاييني كاهش مي يابد. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، منجر التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، در صورتی که قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر استعمال كنيد. در اين راستا شركت كفش تابا با بهره گيري از كادر بسيار ماهر و کارآزموده از چهل سال قبل آغاز به توليد كفشهاي ورزشي، اسپورت، فرم پرسنلي مردانه چرمي و كلاسيك نموده و نيز دركنار اين فعاليت ها مبادرت به مكانيزه نمودن توليد كفش كرده است. 1-كفشي بخريد كه حیاتی فرم طبيعي پاهاي شما مطابقت داشته باشد. 12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را پایین فشار قرار داده و بد فرم ميكند. 10-كفش اندازه كفشي است كه هنگامي كه شما ايستاده ايد ميان نوك بزرگترين انگشت پا (معمولا شست پا) و انتهاي كفش دستکم يك سانتي متر مسافت وجود داشته باشد و شما توانمند باشيد انگشتان پاي خویش را آزادانه تكان دهيد. زنان روستا برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند هست كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. اين كفشها تقریبا گشوده بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و باطن كفش را فراهم مي آورند و سبب مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، البته همين كفشها هم استانداردهاي خاص خودشان را دارند. همانگونه كه باخبر هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از شهرت به سزايي برخوردار مي باشد. 2-پاها به طور طبيعي در ساعات انتهايي روز اندكي ورم ميكنند به همين خاطر بهترين زمان براي میزان كردن كفش زمان و پس از غروب آفتاب است. اميدواريم فرهنگ و تمدن پوشيدن كفش و اطلاع رساني در اين زمينه آن قدر زياد شود تا به جايي برسيم كه در واقع كفشهاي استاندارد را دوست داشته باشيم و بخريم. در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه کلیدی کجا و شیوه به کار گیری از کفش اسپرت مردانه های کپی دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

مقالات جدید خواندنی  با رنسانس رنسانس، طراح سینتیا مرهج، بیروت را در نقشه مد قرار می دهد