خطرات مواد شیمیایی – شیمی گرام

ج. تا حد قابلیت و امکان مواد شوینده را رقیقی نماییم و از ادغام مواد شوینده متفاوت دارای یکدیگر پرهیز کنیم. اعتنا به طرز ی بسته بندی محصولات، یکی از دیگر از نکات اهمیت در آیتم خرید کردن مواد شیمیایی به شمار می رود. تبارک ترین صنایع پتروشیمی عالم در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی واقع شده است. ب. در شکل امکان مسیر را تا جایی که جادهکشی شده است دارای ماشین و سایر مسیر را پیادهروی کنیم. ج. در میهمانیهای عید از سفره, فروش مواد شیمیایی مازاد استکان و قاشق چنگال پلاستیکی استعمال نکنیم. ج. به هیچ وجه نوزاد حیات وحش را لمس نکنیم. الف. خرید کردن و فروش حیات وحش جراحت جبرانناپذیری به سالم زیستگاهها وارد میکند و سبب به مرگ این گونهها میشود. ج. خرید کردن و فروش سمندر لرستانی که مدل کیمیا حیات وحش جمهوری اسلامی ایران است, فروش مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی سبب ساز به انقراض این مدل نایاب خواهد شد. ب. در خانه تکانی عید به تفکیک آشغال توجه کنیم. در مدت زمان باستان ، مواد آلی ماده ای بود که بوسیله بدن موجودات زنده ساخته می شد. ب. تا جایی که امکان دارد مواد شیمیایی را حیاتی مواد شوینده طبیعی جایگزین کنیم. دارای توجه به تعریف، متخصصان ممکن میباشد مواد را در جور های شیمیایی قرار ندهند. درصورتیکه شیمی آلی به تیتر شیمی ترکیبات کربن ، عمدتا آنهایی که شامل هیدروژنیا هالوژنهابه علاوه موادتشکیل دهنده دیگر هستند، تعریف‌و‌تمجید شود، شیمی معدنی را میتوان به طور کلی به عنوان شیمی عناصر دیگر در حیث گرفت که شامل کلیه موادتشکیل دهنده مانده در جدول تناوبیو همینطور کربن ، که نقش عمدهای در بخش اعظم ترکیبات معدنی دارد، میگردد. مثال ی این مواد شامل فلزات، اسید ها، و سود سوز آور است. مواد منفجره – منفجر می شود یا این که باعث انفجار می شود. همین لیست از مواد شیمیایی به جهت از میان بردن، دفع یا کاهش هر جور آفت (حشرات، جوندگان، علف های هرز، قارچ ها و میکروارگانیسم ها) طراحی شده است. محصولات جدیدی به جهت تأمین نیاز خرید کننده و مقررات تازه گوشه و کنار زیست ایجاد می شوند. حتی در تکنیک های نگهداری مواد غذایی، نگهداری غلات و محصولات نیز از ترکیبات شیمیایی به کار گیری می شود. ب. در زمان شستوشو لباسهای کثیف را از لباسهایی که فقط نیاز به آبکشی دارا‌هستند قطع کنیم.

مقالات جدید خواندنی  ری صحبت می کند "Escapism" و Reclaiming "My 21st Century Blues"