اجزای اصلی یک کامپیوتر چیست؟

در صورتی که از مودمِ WiFi برای اتصال بیسیمِ کامپیوتر یا تلفن همراه خویش به اینترنت به کار گیری میکنید، قدرت سیگنال دریافتی از مودم و وجود نویز هم میتواند یکی از از کارداران تاثیرگذار روی سرعت و میزان مرغوب بودن اتصال اینترنت شما باشد. به جهت رفع این مساله خوب تر هست تا جایی که سیگنال دریافتی شما به ۱۰۰٪ رسد به مودمِ بیسیم خود نزدیک شوید، یا این که به جای اتصال بیسیم، دستگاه خویش را از شیوه کابل به مودم وصل کنید. درصورتیکه قصد دارید سنجش شتاب خود را دقیق تر انجام دهید، و همچنین به جهت سرعتهای بالاتر، از آزمون ظریف استفاده کنید. به جهت پرهیز از همین شرایط تلاش کنید ارتباط اینترنتی تمام دستگاههای دیگر را موقتا جدا نمایید و صرفا اهمیت یک دستگاه به internet وصل گردید و اقدام به تست شتاب کنید. به این ترتیب کامپیوترهای رومیزی مصرف انرژی بیشتری دارا هستند و در صورتی که برق نوسان داشته باشد، سیستم شما وسط کار خاموش می گردد و ممکن می باشد که شما مجبور شوید کار خود را از اول انجام دهید. دارای این کار قطعا کارایی سیستم شما بهبود پیدا خواهد کرد. هنگامی که تعدادی عضو به طور مشترک از یک خدمت internet استعمال میکنند، احتمال دارد به طور همزمان دارای انجام تست سرعت، دستگاه دیگری در هم اکنون به کار گیری از internet باشد. فراموش نکنید که سپس از انجام آزمون سرعت، تنظیمات نرمافزار ضد ویروس را به وضعیت خودکار برگردانید. میتوانید به طور موقت نرمافزار ضد ویروس و سایر برنامهها را از حالتِ بهروز رسانیِ خودکار بیرون کنید. نرمافزارهای ضد ویروس معمولا به طور مداد و دورهای دیتاها خود را کلیدی استعمال از اینترنت آموزشگاه کامپیوتر وحسابداری راهیان بهروز رسانی میکنند. بقیه نرمافزارهای کارگزاری شده بر روی کامپیوتر یا گوشی نیز ممکن هست به جهت بهروز رسانی مبادرت به دانلود کنند. برای کارت گرافیک Intel هم به همین وبسایت بروید و درایور Intel Graphics را دانلود کنید. برای این که عاقبت آزمون شتاب شما صحیحتر باشد، بهتر می باشد در ساعتهای متفاوت شبانهروز تست را تکرار کنید. چنانچه شما متوجه بشوید که به چه صورت میتوان همین فعالیت را انجام بخشید و به دیگران بگویید؛ مرتکب جنایت شدهاید. در صورتی که از سیمکارت خود برای اتصال به internet استفاده میکنید، سیگنال آنتن گوشی مستقیما بر روی سرعت ارتباط شما تاثیرگذار است. نکته بعدی این که در بعضی سیستمها، مادربردها مجهز به اتصال Wi-Fi هستند که ارتباط شبکه بی سیم را به جهت کاربر قابلیت پذیر میکنند. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه آموزشگاه کامپیوتر چابهار بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.