آیا آب اکسیژنه برای ضد عفونی مناسب است؟

اکنون یک شرکت نسبتا برنا به نام «کیمیا پترو» که سوابق مهربانی در راستا پتروشیمی داشته و بهعنوان یک کمپانی علم بنیان بهدنبال بازکردن فضاهای تازه در تلفیق صنعت و فناوری است، تصمیم گرفته اهمیت یک طرح راهبردی و پیشران به جهت نوآوری و خلاقانه اهمیت هدف پوشش یک نیاز مهم در کشور، تولید آب اکسیژنه را در کشور‌ایران مهم یک جهش پهناور به حدود سه برابر ساخت فعلی برساند. در ایران تنها یک واحد صنعتی قابلیت و امکان ایجاد همین متاع وجود دارد، در حالیکه مطالعات جدید نشان می دهد رویش مصرف و نیاز بازار داخلی به آب اکسیژنه و به خصوص گریدهای متفاوت آن به جهت مصارف متنوع، بیشتر از ایجاد همین واحد بوده بهگونهای که نیز حالا منتخب از این نیاز وارد میشود که در حالت دشوار تحریمی فعلی و کمبود منابع ارزی فعالیت پرهزینهای به حساب میآید. براین شالوده دارای توجه به وجود منابع نفت و گاز در کشور‌ایران و هم رشد نیاز بازار داخلی و باز شدن بازارهای کشورهای مجاور نیاز به افزایش ساخت آب اکسیژنه در مملکت بیش از پیشین به دیده میخورد. آب اکسیژنه یا پراکسید هیدروژن کلیدی فرمول H۲O۲ مایعی روشن است که به تیتر ضد عفونی کننده ملایم عمل می نماید و در درصدهای گوناگون آب اکسیژنه ۳۵% و ۵۰% اهل ایران و پاشا رخنه و دگوسا آلمان و تایلندی در بازار جمهوری اسلامی ایران موجود است. در خمیردندان هایی که به عنوان سفیدکننده در بازار ساخت می شوند این ماده وجود دارد. معمولا ماده ای که در داروخانه ها به عنوان آب اکسیژنه فروخته میشود، ترکیبی از آب اکسیژنه 3% و آب مقطر است. همین ماده عمده به رخ غلیط آن یافت می گردد و در کاربردهایی بسیاری نیاز هست که همین چرا به اب اکسیژنه سرکه طولانی تر می شود آب اکسیژنه زخم ماده رقیق گردد. البته نباید خاصیت خورندگی آن را فراموش نمایید که در شکل ورود به سیستم گوارشی میتواند به هلاکت و تجزیه اندامهای داخلی بیانجامد. به جهت ارتقا اکسیژن به گیاهان یا کنترل آفات حساس به کارگیری از محلول هیدروژن پراکسید 3 درصد، یک قاشق چای خوری (5 میلی لیتر) در هر فنجان (240 میلی لیتر) آب در یک بطری اسپری بیش تر کنید و گیاه را مه پاشی کنید.

مقالات جدید خواندنی  انجام پروتز فک برای چه کسانی مناسب است؟